Calderes de Biomassa | Servei Tècnic Oficial Windhager|grupinstec@grupinstec.cat

Condicions Generals i Avis Legal

Condicions Generals i Avis Legal 2019-01-26T14:31:08+00:00

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquesta web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús de la web

www.grupinstec.cat proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a GRUPINSTEC 2010 SL, o a tercers als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que GRUPINSTEC 2010 SL ofereix a través del seu web o portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de GRUPINSTEC 2010 SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

GRUPINSTEC 2010 SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, GRUPINSTEC 2010 SL no serà responsable, dins dels límits marcats per la llei, de les opinions abocades pels usuaris al seu web a través de qualsevol eina de participació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

 1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de GRUPINSTEC 2010 SL per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 2. L’usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits a l’apartat anterior sense autorització expressa de GRUPINSTEC 2010 SL.
 3. L’usuari s’abstindrà d’emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.
 4. GRUPINSTEC 2010 SL no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina Web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. L’ús dels continguts que pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. GRUPINSTEC 2010 SL s’exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l’ús d’enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. GRUPINSTEC 2010 SL es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol usos il·lícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

GRUPINSTEC 2010 SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

GRUPINSTEC 2010 SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, GRUPINSTEC 2010 SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas GRUPINSTEC 2010 SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

GRUPINSTEC 2010 SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

GRUPINSTEC 2010 SL perseguirà l’incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

GRUPINSTEC 2010 SL podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

 

Condicions generals de venda

Les presents condicions generals descrites, regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la web www.grupinstec.cat (denominat en endavant “Usuari” o “Client”) i el venedor, que és GRUPINSTEC 2010 SL (denominat en endavant “GRUPINSTEC RENOVABLES”)

1: Informació General

En compliment de l’Art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de Julio de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que aquest lloc web és propietat de:

GRUPINSTEC 2010 SL

Adreça: C/ Prat de la Riba, 15 – Local
08600 Berga (Barcelona)
CIF: B65292963
Telèfon: 93 823 02 50
Correu electrònic: grupinstec@grupinstec.cat

 

2: Condicions generals de Venda

Les presents condicions generals de venda s’aplicaran a tots els articles que apareguin a la pàgina web www.grupinstec.cat, fins i tot si s’indiqués el contrari en les condicions generals dels nostres clients.
GRUPINSTEC RENOVABLES es reserva la possibilitat d’adaptar o de modificar a tot moment les condicions generals de venda. En cas de modificació, s’aplicarà a tots els articles les condicions generals de venda en vigor el dia en què es realitzi la comanda.

La formalització del contracte de compra i els contactes amb els nostres clients seran sempre en espanyol.

3: Disponibilitat dels productes

Les promocions dels nostres productes, així com els preus, estan disponibles sempre que apareguin publicades a la pàgina web. GRUPINSTEC RENOVABLES proporciona a la seva pàgina web informació actualitzada a la disponibilitat de tots. Aquesta informació es proporciona a títol indicatiu i podria estar subjecta a errors, que seran corregits mensualment.

No tots els articles que es venen a la pàgina www.grupinstec.cat estan disponibles en els nostres magatzems, a causa del caràcter especial o poc freqüent de certs articles, el termini de lliurament dels mateixos estarà determinat pel fabricant, en aquests casos s’avisarà al client al més aviat possible d’aquests terminis de lliurament.

Informació Promocional
Per als nostres socis, és possible que rebin missatges promocionals de forma gratuïta en els seus paquets. El nostre servei d’atenció al client no tindrà en consideració cap reclamació sobre aquest tema.

4: Validació de les comandes i signatura electrònica (llei del 13 de març de 2000 sobre la signatura electrònica)

Qualsevol ordre de comanda signada pel consumidor “finalitzant la comanda” constitueix l’acceptació irrevocable que no pot ser qüestionada més enllà dels límits previstos en les presents condicions generals de venda.
La finalització en el procediment d’autenticació, acceptació i protecció de la integritat dels missatges es considera una signatura electrònica. Aquesta signatura electrònica té valor entre les parts i es considera igual que una signatura per escrit.

5: Preu

GRUPINSTEC RENOVABLES es reserva el dret a actualitzar els seus preus a tot moment, però es compromet a aplicar les tarifes en vigor tal com s’han mostrat al moment en el qual el client realitza la comanda, excepte error manifest.

No s’admetran comandes que incloguin articles amb preu de venda 0€ (excloent els articles promocionats i que expressament GRUPINSTEC RENOVABLES ha fixat aquest preu), sigui el que sigui el motiu (bug informàtic, error manual, tècnic…)

Els preus que figuren apareixen en euros amb impostos inclosos, excloent les despeses d’enviament. Els articles només es podran pagar en euros. Si la comanda prové d’un país europeu, que no pertanyi a la CEE, l’exportador serà el client.
En aquest cas, els drets de duanes, els impostos locals, els drets d’importació o els impostos de l’Estat són susceptibles de ser exigibles. El pagament de dites dretes i impostos serà responsabilitat exclusiva del client i GRUPINSTEC RENOVABLES no tindrà responsabilitat alguna sobre aquest tema.

6: Demanats

L’usuari haurà de contactar amb GRUPINSTEC RENOVABLES per realitzar una comanda i concretar les condicions i formes de pagament.

 

7: Despeses d’enviament i terminis de lliurament

7.1 El/els articles que s’han encarregat s’enviaran per correu o empresa especialitzada a l’adreça que hagi indicat el client al moment de confirmar-se el pagament dels mateixos en el termini més breu possible.

7.2 Els terminis previstos es comunicaran quan el producte surti dels nostres magatzems.

Retards en els enviaments:

Atès que l’enviament es realitza mitjançant un proveïdor de transport, GRUPINSTEC RENOVABLES no pot comprometre’s fermament a establir un termini concret de lliurament. Si existís un retard en la recepció de l’enviament (a saber, el termini establert des de la sortida del paquet en dia laborable ha superat els terminis de lliurament a dalt esmentats), el client pot posar-se en contacte amb GRUPINSTEC RENOVABLES, qui al seu torn exigirà al proveïdor de transport l’obertura d’una “reclamació de retard/pèrdua” i esperarà la resposta del proveïdor de transport per fer front a la reclamació del client.

En cap cas, un retard en el lliurament del paquet podrà ser objecte de reclamació alguna a GRUPINSTEC RENOVABLES

Lliurament:
GRUPINSTEC RENOVABLES sol·licita als seus clients que verifiquin que estan d’acord amb la mercaderia lliurada al moment del lliurament i abans de signar el document de lliurament al transportista.

En el document de lliurament i altres documents que ho acompanyin, el client haurà d’incloure la seva signatura i indicar qualsevol anomalia relativa al lliurament (producte danyat). Aquesta comprovació haurà de ser efectuada per part del destinatari o una persona autoritzada pel comprador per signar el document de lliurament.

Així mateix, el client haurà d’indicar per correu certificat les anomalies i transmetre les seves reserves al transportista en un termini màxim de tres dies laborables des de la recepció de l’article/articles i remetre una còpia d’aquest correu a:

GRUPINSTEC 2010 SL

Adreça: C/ Prat de la Riba, 15 – Local
08600 Berga (Barcelona)
CIF: B65292963
Telèfon: 93 823 02 50
Correu electrònic: grupinstec@grupinstec.cat

Devolucions:

Si precisa retornar-nos els productes, haurà de realitzar una sol·licitud de devolució al nostre servei d’atenció al client:

 • en els 14 dies posteriors al lliurament en cas de penediment.
 • en els 15 dies posteriors al lliurament en cas de mercaderia defectuosa o en el cas que no hagi rebut la referència correcta els articles sol·licitats.
 • després de la manifestació de les seves reserves per part client i la comprovació del defecte amagat.

Tota reclamació formulada transcorregut aquest període serà denegada. En cas de penediment o si no hagués rebut la referència adequada, els productes retornats només seran acceptats si es retornen en el seu estat original (embalatge, accessoris, instruccions).

Si al moment del lliurament, l’embalatge original estigués espatllat, trencat o obert, haurà de comprovar l’estat en el qual es troben els articles. Si haguessin sofert algun dany, rebutgi el paquet i escrigui una nota en el document de lliurament (paquet rebutjat per estar obert o en males condicions).

8: Responsabilitats

GRUPINSTEC RENOVABLES no es responsabilitzarà de l’incompliment del contracte acordat, si tingués lloc un esdeveniment de força major, especialment en casos de vaga general o parcial dels serveis de missatgeria, transports o quan tinguin lloc catàstrofes causades per inundacions o incendis. Pel que fa als productes comprats en llaures a satisfer les necessitats professionals, GRUPINSTEC RENOVABLES no incorrerà en indemnització ni es responsabilitzarà en cap cas pels danys indirectes resultats com a conseqüència dels presents: pèrdua d’explotació, pèrdua de benefici, danys o despeses que puguin esdevenir.
L’elecció de compra d’un producte o servei són la responsabilitat única del client. La impossibilitat total o parcial d’emprar els productes, especialment per incompatibilitat de materials, no podrà provocar indemnització alguna, reemborsament o acceptació de la responsabilitat per part de GRUPINSTEC RENOVABLES, a excepció d’aquells casos en els quals el producte tingui un error amagat comprovable, de inconformidad, defecte o exercici del dret de retractació recollits en l’article 9. En cas que no es realitzi el lliurament d’una comanda o d’una part de la comanda, el client disposa d’un màxim de tres mesos (començant des de la data de sortida del producte del nostre magatzem) per manifestar-se sobre aquest tema. Una vegada transcorregut aquest termini, no acceptarem cap reclamació.

9: Dret de retractació

D’acord amb els criteris de qualitat de la UE i en virtut de l’article 9, paràgraf 1, Directiva 2011/83/UE de el Parlament Europeu i del Consell de 25 de Octubre de 2011, el consumidor disposarà d’un termini de 14 dies naturals començant des de la data de lliurament de la comanda, per retornar l’article que no li convingui, sol·licitar l’intercanvi del mateix o el reemborsament sense penalitat, a excepció de les despeses de devolució. El consumidor podrà exercir el seu dret de devolució o cancel·lació de la seva comanda sense que per a això hagi de justificar motiu algun.

GRUPINSTEC RENOVABLES acceptarà la devolució del material d’acord amb les següents condicions:
El client haurà de sol·licitar per correu o telèfon el nombre d’autorització de devolució (RMA) al Servei Atenció al Client de GRUPINSTEC RENOVABLES a la següent adreça:

grupinstec@grupinstec.cat

Amb la finalitat d’agilitar els tràmits de devolució, recomanem al client cridar directament al nostre departament de RMAs, telèfon 938230250.

El client ha de retornar el producte en perfecte estat, en el seu embalatge original i sense haver sofert cap dany, GRUPINSTEC RENOVABLES sotmetrà la mercaderia rebuda a revisió per certificar el seu estat. A més, haurà d’anar acompanyat de tots els accessoris, si fos el cas, en cas contrari GRUPINSTEC RENOVABLES es reserva el dret de no acceptar la devolució o podria requerir al client una compensació pel valor de la pèrdua.

Solament s’acceptaran les devolucions amb les despeses pagades.

El client haurà d’enviar el/els articles a la següent adreça:

GRUPINSTEC 2010 SL

Adreça: C/ Prat de la Riba, 15 – Local
08600 Berga (Barcelona)

 

Despeses de devolució per retractació:
El client correrà amb les despeses de devolució en cas de retractació.

Modalitats de reemborsament:
Després de la recepció i acceptació de la devolució, GRUPINSTEC RENOVABLES procedirà a realitzar un reemborsament mitjançant una transferència bancària.

Amb la finalitat de processar la comanda correctament, se sol·licita al client que adjunti una còpia de la factura.

10: Procés de lliurament del paquet: no resideix en l’adreça indicada / no reclamats / rebutjats

Si el paquet del client es retorna a GRUPINSTEC RENOVABLES a través del servei de missatgeria o els seus socis pels motius següents: “No resideix en l’adreça indicada” o “Paquet no reclamat en el període precisat”, GRUPINSTEC RENOVABLES es posarà en contacte amb el client quan rebi el paquet de tornada amb la finalitat de preguntar-li pel procediment a seguir amb el paquet. El client podrà:

 • demanar que li tornin a enviar la comanda: el client haurà de pagar per endavant les despeses de reexpedició del paquet. El mateix succeirà amb aquelles comandes promocionades les despeses de les quals d’enviament siguin gratis: l’oferta de despeses d’enviament pagats només estarà vigent una vegada.
 • sol·licitar el reemborsament de la seva/s articles: GRUPINSTEC RENOVABLES reemborsarà al client la quantitat total corresponent a la seva/s articles no rebuts, descomptant les despeses d’enviament dels articles retornats. GRUPINSTEC RENOVABLES procedirà al reemborsament mitjançant transferència bancària.

Si el paquet d’un client es retorna a través de Missatgeria o algun dels seus socis pel motiu següent: “paquet rebutjat pel destinatari al moment del lliurament”, GRUPINSTEC RENOVABLES es posarà en contacte amb el client quan rebi el paquet de tornada per preguntar-li què desitja fer amb el paquet.

 • Si el client rebutja el paquet perquè no estava conformi amb la comanda (paquet danyat o producte que no es correspon amb la comanda), GRUPINSTEC RENOVABLES reexpedirà una nova comanda correcta.
 • Si el paquet s’hagués rebutjat per error, el client podrà sol·licitar un nou enviament previ pagament de les despeses de reexpedició del paquet. El mateix succeirà amb aquelles comandes les despeses de les quals d’enviament s’haguessin ofert de forma gratuïta: les despeses d’enviament s’ofereixen de forma gratuïta una sola vegada per enviament.

11: Canvi

Si bé l’elecció i la compra d’un producte són responsabilitat única del comprador, és possible realitzar un canvi durant els 30 dies posteriors a la data d’expedició. El client podrà sol·licitar un canvi emprant el formulari disponible per a tal efecte.

No obstant això, la impossibilitat d’utilitzar el producte que hagin comprat, pel motiu que anàs, sobretot, per la incompatibilitat del material antic que ja posseeixi el comprador, no es podrà exigir a GRUPINSTEC RENOVABLES cap indemnització ni anul·lació de la compra si ha transcorregut el termini legal establert de retractació.

Error a l’hora de realitzar la comanda per part del client:

Si el client advertís un error abans de l’enviament, haurà de contactar mitjançant l’e-mail següent al més aviat possible: grupinstec@grupinstec.cat
Es recomana als clients que s’hagin equivocat triant l’article, que sol·licitin consell a GRUPINSTEC RENOVABLES per evitar un nou error. El canvi del producte es podrà realitzar en els 30 dies següents a la data d’expedició del material.
Amb anterioritat prèvia, el client haurà d’avisar a GRUPINSTEC RENOVABLES de l’error, enviant un e-mail a la següent adreça: grupinstec@grupinstec.cat
Sense resposta per part de GRUPINSTEC RENOVABLES en dos dies laborables, el client retornarà el paquet pel mitjà que estimi oportú i amb despeses d’enviament pagats, la mercaderia haurà d’estar en bon estat i en el seu embalatge original.
En cas d’impossibilitat de canviar el producte (producte obsolet o existències esgotades, etc.) el client rebrà l’import corresponent al/els articles comprats descomptant les despeses d’enviament.

12: Garantia
La cobertura de la nostra garantia està estrictament limitada a la substitució de les peces que presentin un defecte de producció ja comprovat. Els articles que hagin sofert un ús anormal (caiguda, cops, pressió excessiva, curt circuit, etc.) no es remplazarán coberts per la garantia.
La data de començament de l’aplicació de la garantia correspon a la data de factura de la mercaderia o el moment en el qual es posi a la disposició del client, dependrà en cada cas del tipus d’article.
La garantia dels productes que venem cobreix tot defecte o problema en el material o la fabricació, salvo:

 • Substitució de piles o un altre producte consumible.
 • Pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants.
 • Un ús excessiu al conforme pel fabricant en el període establert, el desgast del mateix per una instal·lació incorrecta o inadequada.
 • un ús anormal o no apropiat dels productes (els convidem al fet que examinin amb major deteniment les instruccions que els són subministrades amb els productes).
 • els defectes i les conseqüències derivades dels mateixos ocorreguts després de la intervenció d’un reparador no autoritzat pel fabricant, els defectes i les conseqüències derivats dels mateixos com a conseqüència d’un ús diferent a l’ús habitual i recomanat per al producte (ús professional, col·lectiu…)
 • els defectes i les conseqüències derivades dels mateixos ocorreguts com a conseqüència d’un fenomen extern, especialment als productes que no estan fabricats per a l’exposició a l’aigua, la calor o el sol, així com les conseqüències derivades d’un ús no conforme amb les normes i regulacions dels productes.

GRUPINSTEC RENOVABLES declina tota responsabilitat en el cas hipotètic que el/els articles enviats no respectin la legislació del país de destinació, és obligació del client l’estar informat si els productes comprats compleixen íntegrament els certificats o les normatives exigides al país de destinació, fins i tot en matèria de lliurament.

Estat de les piles que se subministren juntament amb el/els productes venuts per GRUPINSTEC RENOVABLES, l’estat de les piles no pot constituir l’objecte de reclamació adduint estar cobert per la garantia: el client serà l’únic responsable de córrer amb les despeses.

13: Devolució amb garantia

GRUPINSTEC RENOVABLES acceptarà la devolució del material d’acord amb les següents condicions:
El client haurà de sol·licitar per e-mail una autorització de devolució al Servei Atenció al Client de GRUPINSTEC RENOVABLES a la següent adreça: grupinstec@grupinstec.cat
Si GRUPINSTEC RENOVABLES no emet cap resposta en 2 dies laborables, el client retornarà la mercaderia, que haurà d’estar en perfecte estat, amb tots els accessoris si fos el cas i en el seu embalatge original.
Qualsevol devolució haurà d’anar acompanyada d’una còpia de la facturi de comprar original.
Solament s’acceptaran les devolucions amb les despeses pagades.
Per cada objecte presumptament defectuós, s’hauran d’adjuntar els motius precisos i els detalls que expliquen la devolució.
GRUPINSTEC RENOVABLES decidirà si la garantia cobreix:

 • la substitució del material defectuós
 • la reparació del material defectuós per part de GRUPINSTEC RENOVABLES

14: Dades personals

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als clients/usuaris que les dades de caràcter personal proporcionats a través d’aquesta pàgina Web seran objecte de tractament i passaran a formar part de fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades dels quals és responsable GRUPINSTEC 2010 SL, el domicili social de la qual es troba en la C/ Prat de la Riba, 15 – Local , 08600 Berga (Barcelona)

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la prestació dels serveis sol·licitats, resolució de consultes, contestació als suggeriments o comentaris rebuts a través d’aquesta pàgina Web, així mateix, quan existeixi un consentiment exprés de l’usuari, GRUPINSTEC 2010 SL podrà enviar informació per qualsevol mitjà (electrònic o no), sobre nous productes, activitats, novetats i serveis que puguin resultar d’interès per al client/usuari per estar directament relacionats amb els serveis o la informació sol·licitats.

GRUPINSTEC 2010 SL, identificarà mitjançant la paraula “publicitat” aquells correus o Newsletters que continguin comunicacions comercials o promocionals, exclusivament.

El client/usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a GRUPINSTEC 2010 SL i garanteix l’obtenció del consentiment de tercers.

15: Legislació Aplicable i Fur

El present contracte es regirà per la llei espanyola.

Les parteixes intervinents acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l’execució i interpretació del present contracte o relacionat amb ell, directa o indirectament, es resoldran definitivament davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Berga.

 

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.